Bonava

Design line, design manual, costum furniture design, graphical solutions


Vores opgave bestod i udviklingen af en designplan samt processtyring gennem hele forløbet, og det var naturligt at konceptudvikle en designmanual for Bonava, der tog udgangspunkt i deres svenske rødder. Bonava er en nyere boligudviklingsvirksomhed, hvis navn er dannet ud fra det svenske ord “bo”, der symboliserer hjem, og “nav”, som er et samlingspunkt. Indretningen i lokalerne på 12. sal i DRs tidligere bygning i Mørkhøj, er skabt med tanke på de svenske skoves grønne farver. Den svenske kolmårdsmarmor, der er anvendt i Bonavas indgangsparti, ligger som en henvisning til den svenske natur. Virksomhedsidentiteten hænger nøje sammen med indretningen, og da Bonava er en forholdsvis ny virksomhed, har der været et særligt fokus på identitetsbranding i indretningen. Virksomhedens egne brandingfarver og logo er integreret i designmanualen og inventaret, og der sikres derved en integritet mellem stedet og medarbejderne.

Funktion
Kontor

Beliggenhed
Gyngemose Parkvej 50
Søborg

Bygherre
Local

År
2016

Areal
1.200 m²