Danielsen

Ny nordisk funktionalism

Danielsen Architecture grundades av Kasper Danielsen 1987 på grundval av en passion för funktionell design och arkitektur. Sedan dess har företaget fått sällskap av Danielsen Space planning och landskapsarkitekterna i Danielsen Urban Landscape.

Gemensamt för alla tre företagen är att arbetet vilar på tanken att arkitektur inte begränsar sig till byggnader, trädgårdar och stadsplanering. För oss är arkitektur mer än så. Det är ett verktyg som fungerar på en känslomässig, teoretisk och filosofisk nivå som vi kallar ny nordisk funktionalism.

Vår idé är att byggnader – och rum i det hela taget – skapas inifrån och ut. Det innebär att behovsanalyser och funktionalitet ligger till grund för utformningen  och att användaren därigenom är nyckeln i våra arbetsprocesser och för våra metoder. Det är viktigt för oss att ingå i olika konstellationer och samarbetsgrupper. Vi betraktar alltid våra projekt med människan i fokus, eftersom vi anser att arkitektur utan full användbarhet begränsar sig till att vara en skulptur. Därför är vår arkitektur den estetiska och funktionella katalysator som ingår i sammanhanget. Med andra ord är arkitektur en upplevelse och vår uppgift som designers är att ge användarna bästa möjliga upplevelser.