Kalvebod Huse 1.4: En rekreativ smutvej

En sti åbner karréen, og inviterer alle indenfor til en smutvej gennem gården – blandt bebyggelsens baghaver. Der er fællespladser til pauser i både starten og slutningen af turen gennem gårdrummet. De små baghaver som hører til de rækkehuse, der danner karréen, har også adgang til passagen, men de er afskærmede af levende hegn, som gør passagen frodig. Langs med passagen, ind mod haverne, hæver højbede sig. Bedene er murede, som facaderne på rækkehusene, og skaber sammenhæng mellem baghaverne og bebyggelsen.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Robert Jacobsens vej
København S

Bygherre
PFA Bolig og Agenda Property

År
2019

Areal
9.200 m²