Kalvebod Huse 1.3: Den grønne passage

Motivet fra teglstensfacaderne gentages i den centrale del af gårdrummet, hvor rektangulære højbede opbygges i teglsten. I bedene er der skabt et frodigt univers med flerstammede træer og buske suppleret med et bunddække. Tilsammen giver det en intim og grøn afgrænsning mellem rækkehusenes private haver og det centrale fællesareal gennem gårdrummet.

For at gøre op med karréstrukturens konventionelle opdeling mellem ude og inde giver bebyggelsens disponering mulighed for at skabe en forbindelse på tværs af gårdrummet. Der anlægges en passage samt udearealer, der opfordrer til ophold og aktivitet i grønne rammer. Den grønne passage, der binder de to fælles pladser sammen, giver let adgang for beboere til de fælles arealer via en åbning. Passagen bliver frodig med større træer, der placeres i højbede, og herfra nedskaleres beplantningen ind mod rækkehusene, så der sikres et stort lysindfald til haver og boliger.

I enderne af hvert gårdrum etableres der portåbninger, som sikrer tilgængelighed til gården. Disse adgangsområder udlægges desuden til fælles opholds- og aktivitetsarealer med hævede plateauer, der gør det mulig at få øget soleksponering. Opgangene til etageboligerne markeres med et fliseareal, der synliggør overgangen mellem boligerne og det indre gårdrum.

Function
Boliger

Location
Robert Jacobsens vej
København S

Client
PFA Bolig og Agenda Property

Year
2019

Gross Floor Area
7.600 m²