Nordens Søpark: Funktionel & nordisk park

I Trekroner bevarer vi en funktionel kontakt til naturen med en blågrøn søpark af nordiske plantearter som kiler sig ind mellem en vifte af nye boliger 


Trekroner er oprindeligt natur med fjord, skov, søer og ådale. Her bygger Roskilde Kommune et bysamfund på godt 2.5 mio. m2 med cirka 2.400 boliger og 5.000 indbyggere.

Funktionelle naturkiler

Naturen kiler sig ind i mellem viften af huse i bebyggelsen, og de lange kiler løber fra de nye boliger og ud i naboskoven. Langs kilerne – på vej til skoven, men tæt på boligerne – har vi tegnet opholdsarealer og mødesteder med både rolige hjørner og steder til leg.

Naturkilerne åbner bydelen og skaber udsigt igennem bebyggelsen. Strøgene giver – med deres biodiversitet og kobling mellem det åbne landskab og husene i området – naturplads til bier, solsorte og baggårdskatte.

 

Nordiske planter

Sammen med små grøfter og bække leder en å det lokale regnvand på sikker afstand af bebyggelsen, men danner også et vandtema omkring husene der binder den nye søpark sammen med Trekroner sø.

Parkens grønne elementer består af nordiske arter som røn, tjørn og paradisæbletræer der giver blomster, frugter og høstfarver.

Æblebuske danner læ, og klippede bøgehække danner tætte skærme, som er grønne om sommeren og kobberrøde om vinteren. Levende hegn af forskellige små træer og buske skaber mindre rum i det åbne land, med læ til spurve, mejser og pindsvin.

Prydgræsser som sølvaks og blåtop og bunddækkende planter – vinca og efeu – dækker jorden med smukke vinterstandere og en tæt stedsegrøn bund i bedene, hvor blandinger af forårsblomstrende løg som påskeliljer og tulipan smykker i forårsmånederne.

Function
Boligområde

Location
Trekroner

Client
AKF

Year
2019

Gross Floor Area
12.700 m²