Danielsen Urban Landscape

Ny nordisk funktionalisme

Danielsen Urban Landscape blev grundlagt i 2015 og arbejder med at udvikle og forme det urbane landskab. Til trods for vores unge alder, er tegnestuen funderet i kompetente kræfter. Direktør, Louise Axholm, har mere end 12 års erfaring med processer inden for landskabsarkitektur, og med et dygtigt team i ryggen, er det ikke ekspertise og erfaring, der er mangel på. Danielsen Urban Landscape arbejder ud fra en funktionel ideologi, der betyder, at vi skaber grønne byrum, der inviterer til ophold og berigelse. Det skal være uderum i en menneskelig skala og et sted, der tilbyder oplevelser; et sted med mulighed for at gøre lige præcis det, man har lyst til, uden at adfærden styres for meget. Udgangspunktet for vores arbejde er grundigt forarbejde og analyse. Vores arbejdsprocesser tager afsæt i en stærk relation til naturen, og således medtænkes det specifikke steds særlige karakter og dets arkitektoniske omgivelser og egenskaber. Når dette grundlag er på plads, vil vores fokus ligge på brugeren: Hvem skal anvende det byrum, vi tegner? Hvordan skal det benyttes, hvad skal det kunne, og hvilken drift er realistisk? Ved dette fokus sikrer vi os, at rummet er bæredygtigt og forbliver et interessant sted at være. Vi mener, at der ud fra denne naturlige funktionalisme, kan skabes et velfungerende og harmonisk sted for brugerne af det urbane rum.
Danielsen Urban Landscape løser ikke alene opgaver i samarbejde med husets arkitekter, men arbejder også i tæt samarbejde med andre virksomheder.