CPH Hotel

Området mellem Borgergade og Adelgade er tænkt som en grøn og luftig lomme midt i den tætte by i indre København. Ideen med hotellet er at inddrage Borgergade, der ellers har været en relativt aflukket gade med store, tunge facader. Der er skabt en grøn zone, der inviterer til ophold og offentlig inddragelse af byens brugere, og samtidig er en bæredygtig løsning i det tætte, urbane rum.

Konstruktionen består af en hvid krop med bygningselementer, der skyder ud og ”svæver” over jorden. Heri findes hotellets suiter. En kerne med reception centralt i bygningen skal stå for fordeling og servicecenter. Forskellige højder i bygningskroppene skal referere til det omkringliggende miljøs forskellige tagrygge og derved mime det gamle Københavns historie. To atrier skal trække dagslys ned i bygningerne fra de klimavenlige begrønnede tage.

Funktion
Hotel

Beliggenhed
København K

Bygherre
N/A

År
2007 - 2009

Areal
28.500 m²