Halfdansgade 8

På Halfdansgade 8 i hjertet af Islands Brygge mødes forskellige arkitektoniske typologier. Hans Tausens Kirke, boligkarréer og den smukke gamle industribygning, der tidligere husede en gammel cigarfabrik udgør tilsammen en komposition, der fortæller bydelens historie. Det nye kontorhus placerer sig i dette arkitektoniske og historiske spændingsfelt.

Karakteristisk for Islands Brygge er de store murede bygningskroppe med klassiske Københavnske sadeltage. Det nye kontorhus læner sig op ad kvarterets arkitektoniske formsprog med en uensartet tagprofil, der indrammer curtain wall-glasfacaderne og trækkes ned i et særegent gavlmotiv.

Nok er der glas i de to facader, men kontorhusets materialer og form i øvrigt bryder med den moderne hang til store, glastunge erhvervsdomiciler. Den slanke foldning, som beklæder bygningen, består af tombak; en brunrød messinglegering der parafraserer det mest anvendte og iøjnefaldende materiale på de murede facader i Halfdansgade, nemlig den røde facadesten. Tombak-beklædningen komplementerer de varme røde nuancer og vil med tiden patinere og få en varm sortbrun karakter.

Med den karakterfulde foldning og varme patinering falder bygningen således ind i sine omgivelser og imødekommer stedets arv og stemning. I sin helhed afslører bygningen en bevidsthed og hensyntagen til sin kontekst, udtrykt i en moderne fortolkning, som på én gang er fremmed og familiær i de tætte københavnske gader.

Funktion
Kontor

Beliggenhed
Halfdansgade 8
København S

Bygherre
C.W. Obel Ejendomme A/S

År
2008

Areal
1.944 m²