Kildegården Boliger

 

 

Arkitektur og vision

Den arkitektoniske vision har været at skabe en boligbebyggelse med diversitet og design, som forholder sig til den helt særlige historiske bykontekst den er placeret i. Bebyggelsen bliver et formidlende element, der optager overgangen fra Korsgården langs Møllehusvej til det grønne parkrum der forbinder området med det store kultur-, idræts- og fritidscentrum placeret i det gamle kaserneanlæg.

Korsgårdens traditionelle stangbebyggelse er blevet opbrudt ved at opdele og forskyde facaden, så den giver variation og små lommer ud mod Møllehusvej.Bebyggelsens facadelinier ligger endvidere parallelt med den gamle kaserne, men kobler sig til Møllehusvej ved at forskydningernes hjørner rammer vejforløbet fem gange.

Bebyggelsen opføres i 3,5 etager, hvor den øverste etage er et forskudt sadeltag. Sadeltagets overflade bliver punktvis afbrudt af henholdsvis et kvistmotiv og en tilbagetrækning, der giver taget variation og arkitektonisk spil.Kvisten bruges indvendigt til at opnå højder i bl.a. trappeopgang, så der muliggøres adgang til den øverste etage, mens tilbagetrækningerne bruges som mindre tagterrasser til de øverst liggende boliger.

 

 

Arkitektur og vision

Den arkitektoniske vision har været at skabe en boligbebyggelse med diversitet og design, som forholder sig til den helt særlige historiske bykontekst den er placeret i. Bebyggelsen bliver et formidlende element, der optager overgangen fra Korsgården langs Møllehusvej til det grønne parkrum der forbinder området med det store kultur-, idræts- og fritidscentrum placeret i det gamle kaserneanlæg.

Korsgårdens traditionelle stangbebyggelse er blevet opbrudt ved at opdele og forskyde facaden, så den giver variation og små lommer ud mod Møllehusvej.Bebyggelsens facadelinier ligger endvidere parallelt med den gamle kaserne, men kobler sig til Møllehusvej ved at forskydningernes hjørner rammer vejforløbet fem gange.

Bebyggelsen opføres i 3,5 etager, hvor den øverste etage er et forskudt sadeltag. Sadeltagets overflade bliver punktvis afbrudt af henholdsvis et kvistmotiv og en tilbagetrækning, der giver taget variation og arkitektonisk spil.Kvisten bruges indvendigt til at opnå højder i bl.a. trappeopgang, så der muliggøres adgang til den øverste etage, mens tilbagetrækningerne bruges som mindre tagterrasser til de øverst liggende boliger.

En menneskelig skala, egne udearealer, plads og sikkerhed for børn, kombineret med en beliggenhed med nem adgang til både centrum og hovedfærdselsårer, kendetegner denne bebyggelse og bliver et naturligt bindeled mellem det omkringliggende område og Kultur- og idrætscenteret

Facadearkitektur og materialitet

Bebyggelsen udføres i beklædningstegl af god kvalitet, med en variation og en stoflighed, der giver facaderne liv. Bebyggelsen har flere forskydninger i facadelinjen, der er med til at bryde den monotone facadearkitektur og tilføre individualitet til hver enkelt bolig.

Vi forestiller os, at bebyggelsen bliver opført i en rødlig nuance; materialer inspireret af det klassiske bymiljø i området omkring Kildegården, som dermed bidrager til en bymæssig relation. Bebyggelsen har til hensigt at udstråle den samme tyngde og robusthed som Roskildes ældre byhuse. Kombinationen af forskudt sadeltag og en lodret opdeling af facaden, vil tilpasse bygningsvolumenet til en mere menneskelig skala på gadeplan. Det giver indtryk af en bebyggelse bestående af flere enkeltejendomme.

Materiale og facadeudtryk går med op på taget, så bygningen kommer til at fremstå som en sammenhængende bygningskrop.

 

Læs mere Læs mindre

Funktion
Housing

Beliggenhed
Kildegård 1
Roskilde

Bygherre
Projektselskabet Kildegården Aps

År
2020-2023

Areal
3.500 m2