Kokkedal stationsområde

Kokkedal stationsområde – Konkurrenceforslag. 

Velkommen til Fremtidens Kokkedal Stationsområde – et på alle områder ambitiøst bud på en bydannelse, vitalisering og kvarterløft.

Vision

Fortællingen tager udgangspunkt i den overordnede byudvikling, hvor det er ønsket at forbinde, både Skovkanten, Slotsbakken og Ådalsparken på tværs af det trafikale knudepunkt med det gode byliv og fællesskabet som den store gevinst. Stationens funktioner må ikke forringes ved denne udvikling og disse organiseres således, at de sammen med butikkerne vil skabe et funktionelt godt flow i gadeplan og samtidig give plads til ophold og aktiviteter som gør at stedet vil emme af aktivitet og godt byliv.

Projektet vil sikre trygge byrum af høj kvalitet, hvor alle føler sig sikre og velkomne, samt en rationel og optimeret løsning på infrastrukturelle forhold – et løft for hele området som i dag er stærkt præget af hurtige forbipasserende, trafikal flux og store parkeringsarealer der kan virke utrygt for de som besøger stedet. Byrummene organiseres i et hierarki omkring stationen og forbindes med byen gennem veje, stier, og passager gennem, i og omkring bygningskroppene. Hele bevægelsesnetværket skal understøttes af et belysningskoncept, som giver de mange rum og forløb et væld af forskellighed og oplevelsesrigdom. Her vil man opleve byliv i og ved de trygge og attraktive byrum.

Parkering i konstruktion placeres under terræn og dermed fjernes en stor visuel og tryghedsmæssig belastning for området. Ved at fjerne parkeringen fra overfladen, sikrer vi en enorm forskønnelse af byrummene og en naturlig følge er, at alle arealer kan benyttes til at skabe liv både som grønne uderum og som transparente inde-rum med stor visuel kontakt til omgivelserne.

De nye bygningskroppe gives niveauspring i højden og højden begrænses i det hele taget, for at lukke lyset ind i rummene mellem husene. Skovene og græsengene i nærheden repræsenteres i den nye bydel ved grønne haverum, en stationspark og fælles dyrkningsarealer i flere afskygninger. Fremtidens Kokkedal Stationsområde vil samle, løfte og stimulere bydelen og pege fremad i sin bæredygtighed og logik. Projektet er lavet i samarbejde med Erik Arkitekter, som har været ansvarlig for arkitektur og design af friplejehjemmet.

Funktion
Bolig

Beliggenhed
Kokkedal Stationsområde

Bygherre
SPD

År
2021

Areal
21.000 m²