Lyngbyvej 32

Når man i dag nærmer sig København fra Lyngby-motorvejen, fornemmes det forskelligartede og kontrastfulde udtryk i bygningernes facader, højder og materialer. I kraft af sine dimensioner og homogene arkitektoniske udtryk, er EF Lyngbyvej 32 en af Lyngbyvejens mest markante bebyggelser. Husets arkitektur danner i fællesskab med den lidt lavere nabobygning, sit helt eget rum i byen. Facadelinjen er trukket tilbage fra vejen og danner således en forplads, mellem den høje volumen og vejens dynamik.

I Danielsen Architectures renoveringsprojekt af Lyngbyvej 32 har ambitionen været at skabe et facadeudtryk, der respekterer husets arkitektoniske udgangspunkt fra 1972, med horisontale vinduesbånd, der binder bygningerne sammen. Bygningens originale horisontale underdeling er bibeholdt som et stærkt æstetisk motiv, der bevirker, at den menneskelige skala nemt aflæses, og at bygningen optager Lyngbyvejens retning i sit facadesprog.

Materialevalget og husets stoflighed har afgørende betydning for det æstetiske helhedsindtryk. Inspirationen blev bl.a. hentet fra de smukke pudsede facader på den nærtliggende Australiensvej, samt de pudsede flader på IBMs hus, der slutter strækningen af mod Vibenhus Runddel. Der er anvendt sorte aluminiumrammer på vinduerne og lyse fiberbeton-elementer på brystningerne, som fremstår naturhvide og matte. På gavlen er der ligeledes monteret elementer i hvid fiberbeton, der har energibesparende egenskaber.

Sammenstillingen af de tre stofligheder, det blanke sorte aluminium, de blanke glasflader og den lyse matte fiberbeton, skaber klare referencer til 1930’ernes lyse, funktionalistiske bygninger, der med deres klare formsprog har en særlig plads i dansk arkitektur.

Den gamle bygning har således fået et nyt facadeudtryk, der imødekommer stedets arv og stemning, og som samtidig fortolker disse i et nutidigt udtryk.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Lyngbyvej 32
København Ø

Bygherre
EF Lyngbyvej 32

År
2016

Areal
N/A