Sorte brødre plads

Roskildes centrum emmer af historie, handelsliv og kultur, der giver en unik atmosfære, som gør Sorte Brødre Plads til et helt særligt sted. Pladsens centrale placering i byen og den korte afstand til stationen vil gøre de kommende boliger og urbane pladsrum til et attraktivt boligområde.
Ambitionen er at skabe to samlede bebyggelser med beboerne i fokus.

Vi vil i vores projekt, skabe et stemningsgivende byggeri, som bidrager til den gamle historiske bydel, og som arkitektonisk passer ind i den røde by. Samtidig vil vi skabe et sted, hvor bebyggelsens beboere kan komme ud i et frodigt fælles gårdrum med spændende kantzoner. På den måde vil bebyggelsen både henvende sig udadtil med facader, der danner varieret udeophold med fokus på frodighed og liv i zonerne omkring stueetagen. Vi ser det som et bærende element, at bebyggelsen med sin centrale placering, stærke identitet, spændende facader og kantzoner bliver godt integreret i sammenspil med nabobebyggelserne, som til sammen skal sikre liv, oplevelser og variation i bydelen.

De to nye bebyggelser udføres begge som en variation af en lukket karré med åbne passager med sammenhængende formsprog og skiftende niveau spring i højden, hvor der arbejdes med at få mest muligt dagslys ind i gårdrummet. De åbne passager medfører nye forbindelser på tværs af området gennem sikre og hyggelige gårdrum.

Vision og arkitektur
Den arkitektoniske vision har været at skabe en bebyggelse med diversitet og design, som forholder sig til den helt særlige historiske bykontekst, den er placeret i. Bebyggelsen bliver et formidlende element, der optager overgangen fra de historiske bygninger mod nord, øst og vest til de mere moderne mod syd.

I bebyggelsen arbejder vi med et motiv af den klassiske bygningskrop; en bygningskrop, som optager overgang fra terræn til facader, og hvor de varierede og æstetiske detaljer naturlig fanges af øjet. Ovenpå på basen laver vi sadeltagene med små kvistmotiver, tagvinduer og altaner, som giver tagene variation og dybde.
En menneskelig skala, egne udearealer, plads og sikkerhed, kombineret med en beliggenhed med nem adgang til både centrum og hovedfærdselsårer kendetegner denne bebyggelse, som yderligere kommer til at fremstå som et naturligt bindeled i området.

Bebyggelsen opføres i 2,5 til 4,5 etager i henhold til lokalplanen, i samspil med gennemskæringerne af ”karréerne”, der giver variation og godt arkitektonisk spil og samspil med de grønne lommer omkring. På byggefelt B introduceres basen, der formidler overgangen fra gade til bolig, og som med dens publikumsorienterede funktioner, såsom dagligvarebutik og caféer/restauranter, vil give de forbipasserende og beboerne i området mulighed for interaktion mellem inde og ude.
Der er således gjort et arbejde for, at projektet skal bidrage karakterfuldt til identitetsskabelsen af fortætningen af området, samtidig med at adgangen til friarealerne forstærkes, så byen inviteres indenfor i de frodige centrale opholdsrum.

 

 

 

 

 

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Sorte brødre plads
Roskilde

Bygherre
SPD

År
2022

Areal
9000 m²