Om Danielsen Urban Landscape

Natur, klima, nærhed, frihed og nøje afstemte plantesammensætninger er altid tænkt ind i vores nye landskaber


Danielsen Urban Landscape arbejder med formgivningen af landskaber i byen. Vores mål er at give brugerne både værdi og oplevelse i de nye landskaber – at skabe byrum der er funktionelle og harmoniske. Derfor tager vi altid højde for natur, klima, nærhed, frihed – og nøje afstemte plantesammensætninger

Natur

De elementer vi arbejder med, har en stærk relation til naturen og dens evne til at skabe variation og forgængelighed. Styrken i et naturligt landskab er, at naturen aldrig er konstant, men altid i evig udvikling og forandring. Det er den styrke – styrken til at skabe oplevelser – som vi trækker på, når vi arbejder med nye landskaber.

Klima

Parametre som bæredygtighed, klimasikring og lokal afledning af regnvand (LAR) er altid naturligt integrerede forudsætninger i vores projekter. Det er logisk for os, altid at tænke bæredygtigt i forhold til sociale relationer, økonomisk formåen, anlæg og drift, og et miljø, der svarer til den funktion stedet har. Vi mener, at LAR-principper skal virke i alt arbejde med naturen og landskabet – for at sikre rekreativ værdi og oplevelse.

Nærhed

Vores projekter tager altid afsæt i den lokale kontekst de befinder sig i. Det er vigtigt for os, at skabe tydelige relationer til de nære omgivelser, fordi vi oplever, at det giver en mere velfungerende integration af et nyt projekt, såvel som en bedre nærhed og sammenhængskraft mellem bygning og landskab.

Frihed

Et velfungerende byrum, er for os et uderum i en menneskelig skala, der tilbyder oplevelser og mulighed for at gøre lige præcis det, man har lyst til. Et sted hvor adfærden ikke styres og kontrolleres.

Nøje afstemte plantesammensætninger

Vores arbejdsprocesser og færdige projekter, tager udgangspunkt i naturens platform. Naturens evne til at etablere individuelle miljøer af nøje afstemte plantesammensætninger, tilpasset mængden af lys og skygge samt afpasset vind og vejr, mimer vi når vi disponerer et landskab. I de elementer vi arbejder med, er der derfor også en holdning til tekstur og materialitet, som sikrer den store sammenhæng.

X