Danielsen vinder udbud på nyt bæredygtigt boligbyggeri på Cordozagrunden i Solrød

Solrød Kommune får et nyt vartegn

Vi er super stolte over at vi i samarbejde med Balder Danmark A/S og Sjælsø Management ApS har vundet Solrød kommunes udbud på et nyt vartegn på Codozagrunden. Green Hills i Solrød Kommune bliver ikke blot et markant vartegn for kommunen, det bliver også et bæredygtigt foregangsprojekt, der rummer boligmuligheder for mennesker i alle aldre med et seniorfællesskab i hjertet af bebyggelsen. Ejendommen forventes at stå færdig i 2022/2023.

Det landskabelige greb tager udgangspunkt i bebyggelsens placering på grunden, der inddeler friarealerne så de henvender sig henholdsvis til infrastrukturen mod syd, øst og vest samtidig med at der skabes en tydelig sammenhæng med naturområdet og den eksisterende bebyggelse mod nord.

Støj- og lysforhold er taget i betragtning så parkeringsarealer og rekreative frirum er strategisk placeret. Beplantningen bidrager til hele projektets frodige udtryk og inddeler området med funktioner der tilgodeser naturoplevelser, leg og fordybelse. Som et rekreativt og bæredygtigt element er regnvandshåndtering indarbejdet i projektet og bidrager med øget biodiversitet og klimasikring.