Atriet

Ungdomsboligprojekt med fokus på fællesskab går i jorden i Ørestad Syd. Projektet hedder Atriet og kommer til at bestå af 206 nye ungdomsboliger med stort fælles overdækket atrium. Det overdækkede atrium kommer til at indeholde fælles køkken, opholdsfunktioner og fælles altangange og kommer til at agere som et fantastisk samlingspunkt for bebyggelsens unge studerende.

Byggefelt 1.15 i Ørestad Syd har en fantastisk placering i overgangen mellem Fælleden og den tætte by. Dette giver folk mulighed for at bo i en dynamisk hovedstad i rivende udvikling, samtidig med at de bor tæt på naturen.

Vi mener der ligger et interessant potentiale i at udvikle og opføre boliger til unge mennesker, i et område som overvejende er udbygget med familieboliger. Desuden er byggefeltet beliggende som nabo til områdets kommende fælleshus – Byens Hus, hvor de unge beboere kunne tænkes at bidrage med liv og aktivitet – også på tidspunkter hvor andre befolkningsgrupper er beskæftiget med arbejde eller andet. Med udgangspunkt i denne grundtanke, byggefeltets lokalplankrav og ønsket om at udvikle et nytænkende ungdomsboligkoncept, har vi skitseret et projekt med et overdækket gårdrum som også fungerer som intimt opgang- og fordelingsareal med mulighed for ophold, hvorfra der er adgang til samtlige boliger, men også har funktion som beboernes opholds- og mødested.

Det overdækkede gårdrum skal agere fordelingsareal med mulighed for ophold, hvor der kommer til at være flere funktioner, i form af adgangsveje og fællesskab. I stueetagen entrerer man bygningen og kommer ind i et stort overdækket rum med. Herfra kan man tilgå sin bolig via 2-3 trapper og elevatorer fordelt i længden af rummet. De øvre etager forsynes med altangange, som er den måde man ankommer til sin bolig oppe. Altangangene får også funktion af at blive et sted hvor man mødes hurtigt med naboerne og orienterer sig i fællesrummet i stueetagen, for hvad der nu sker.

Det overdækkede gårdrum kan indeholde flere fællesskabende funktioner for de unge, som eksempelvis fælleskøkken, hyggeområder, bar, indendørs fitness mm. Her kan de unge hygge sig og dyrke fællesskabet, uden at forstyrre naboerne.

 

Ungdomsboligprojekt med fokus på fællesskab går i jorden i Ørestad Syd. Projektet hedder Atriet og kommer til at bestå af 206 nye ungdomsboliger med stort fælles overdækket atrium. Det overdækkede atrium kommer til at indeholde fælles køkken, opholdsfunktioner og fælles altangange og kommer til at agere som et fantastisk samlingspunkt for bebyggelsens unge studerende.

Byggefelt 1.15 i Ørestad Syd har en fantastisk placering i overgangen mellem Fælleden og den tætte by. Dette giver folk mulighed for at bo i en dynamisk hovedstad i rivende udvikling, samtidig med at de bor tæt på naturen.

Vi mener der ligger et interessant potentiale i at udvikle og opføre boliger til unge mennesker, i et område som overvejende er udbygget med familieboliger. Desuden er byggefeltet beliggende som nabo til områdets kommende fælleshus – Byens Hus, hvor de unge beboere kunne tænkes at bidrage med liv og aktivitet – også på tidspunkter hvor andre befolkningsgrupper er beskæftiget med arbejde eller andet. Med udgangspunkt i denne grundtanke, byggefeltets lokalplankrav og ønsket om at udvikle et nytænkende ungdomsboligkoncept, har vi skitseret et projekt med et overdækket gårdrum som også fungerer som intimt opgang- og fordelingsareal med mulighed for ophold, hvorfra der er adgang til samtlige boliger, men også har funktion som beboernes opholds- og mødested.

Det overdækkede gårdrum skal agere fordelingsareal med mulighed for ophold, hvor der kommer til at være flere funktioner, i form af adgangsveje og fællesskab. I stueetagen entrerer man bygningen og kommer ind i et stort overdækket rum med. Herfra kan man tilgå sin bolig via 2-3 trapper og elevatorer fordelt i længden af rummet. De øvre etager forsynes med altangange, som er den måde man ankommer til sin bolig oppe. Altangangene får også funktion af at blive et sted hvor man mødes hurtigt med naboerne og orienterer sig i fællesrummet i stueetagen, for hvad der nu sker.

Det overdækkede gårdrum kan indeholde flere fællesskabende funktioner for de unge, som eksempelvis fælleskøkken, hyggeområder, bar, indendørs fitness mm. Her kan de unge hygge sig og dyrke fællesskabet, uden at forstyrre naboerne.

 

Bygningskroppen udføres som en sluttet randbebyggelse med udgangspunkt i den klassiske karré. Dog vil den udadtil fremstå med to typologier: I enderne er den højest og har her udvendigt udtryk af etageboliger i 5 etager, mens de mellemliggende længer fremstår som rækkehuse i 3 etager. Mellem ”rækkehuse” og ”etageboliger” optrappes etagespringene gradvist med en etage af gangen, så det bliver en gradvis overgang fra højt til lavt.

De høje ender, fungerer som gavlbygninger, der danner en fin overgang og sammenhæng til den bymæssige kontekst. De er samtidig med til at skabe en mere fortættet og urban bygade ud mod Else Alfelts vej. Ud mod Promenaden bruges karréens højde til udkig fra de individuelle boliger samt den fælles tagterrasse, der kommer på det sydvestlige hjørne.

Galvfacaderne tænkes udført med en base i lodret riflet lys beton. En bygningskrop i tegl af god kvalitet, med en variation og en stoflighed, der giver facaderne liv og sidst enkelte moduler i trælameller. Teglen tænkes udført i en rødlig nuance, der taler sammen med nabobebyggelserne.

Facaderne med karakter af rækkehuse bliver udført i lodret, riflet og lys beton og trælameller. Den riflede beton skifter afstand for hvert etagespring, så facaden får variation og detaljering i skiftende.

Bebyggelsen har lodrette forskydninger i facadelinjen, der er med til at skabe en varieret facadearkitektur. Endvidere foretages en lodret opdeling af ”rækkehusfacaden” ved en reces mellem hver anden og tredje bolig, som sammen med forskydningerne giver en tydelig opdeling af facaden.

Bebyggelsen har til hensigt at udstråle den samme tyngde og robusthed som Københavns ældre byhuse. Kombinationen af varieret højde og en lodret opdeling af facaden, vil tilpasse det store bygningsvolumen til en mere menneskelig skala på gadeplan. Det giver indtryk af en bebyggelse bestående af flere enkelte ejendomme.

I stueetagen etableres der på den sydlige, vestlige og nordlige kantzone. Altantrapperne giver både direkte adgang til boligerne, men også mulighed for at beboerne kan sætte sig ud på trappen og drikke en kop kaffe.

Boligerne er som udgangspunkt alle samme størrelse med et ca. bruttoetageareal på 25-31 m2. Alle boliger samler sig omkring det fælles atrium, hvor der er mulighed for ophold og fælles aktiviteter.

Ungdomsboligerne har i sin type stort potentiale for yderst energivenligt byggeri, da de får et stort boligvolumen i forhold til facadeareal. Boligerne ligger op ad hinanden, og har derfor kun én facade mod det fri og en enkel konstruktion der giver stor garanti for et byggeri med høj tæthed og dermed et lavt varmetab. Alle vinduer har en god højde og kaster dagslys langt ind i boligen, en løsning der minimerer brugen af elektrisk lys, giver et godt indeklima og bidrager til den passive opvarmning af boligen.

Læs mere Læs mindre

Funktion
Ungdomsboliger

Beliggenhed
Else Alfelts Vej
København, Ørestad Syd

Bygherre
Nordstern

År
2019-

Areal
6.500