Buddinge Byport

Vision og arkitektur

Den arkitektoniske vision har været, at skabe en bebyggelse med diversitet og design, som forholder sig til den helt særlige bykontekst den er placeret i. Bebyggelsen bliver et formidlende element, der optager overgangen fra rækkehusene mod øst til Moe’s kontordomicil mod vest. Den nye bebyggelse udføres som én åben karré med sammenhængende formsprog og skiftende niveauspring i højden, hvor der arbejdes med at få dagslys ind i gårdrummet ved at holde højderne lavest mod øst og i det sydøstlige hjørne. Endvidere lukkes lys ind i det sydvestlige hjørne af bebyggelsen, hvor karreen åbnes op med en gennemgående passage. Dette medfører en ny forbindelse på tværs af området gennem et sikkert og hyggeligt gårdrum som nu er blevet gjort mere attraktivt med et pust af øget luft lysindfald fra syd.

I bebyggelsen arbejder vi med motiv af den klassiske bygningskrop; med en base, som optager overgang fra terræn til facader og som er detaljeret herefter hvor øjet fanger detaljen. Ovenpå basen laver vi bygningskrop som er fyldt med variation og facadeæstetisk, der danne overgang fra base til ”tag”.

Bebyggelsen opføres i 2-6 etager, i samspil med forskydninger af facadelinjen, der giver variation og godt arkitektonisk spil og samspil med de grønne lommer omkring. Målet med forskydningerne og dermed nedskaleringen af volumenerne er at skabe boliger i afstemte størrelser med grønne haver. Der er således gjort et arbejde for, at projektet skal bidrage karakterfuldt i identitetsskabelsen af fortætningen af området, samtidig med at adgangen til friarealerne forstærkes så byen inviteres indenfor i det frodige centrale opholdsrum.

 

Vision og arkitektur

Den arkitektoniske vision har været, at skabe en bebyggelse med diversitet og design, som forholder sig til den helt særlige bykontekst den er placeret i. Bebyggelsen bliver et formidlende element, der optager overgangen fra rækkehusene mod øst til Moe’s kontordomicil mod vest. Den nye bebyggelse udføres som én åben karré med sammenhængende formsprog og skiftende niveauspring i højden, hvor der arbejdes med at få dagslys ind i gårdrummet ved at holde højderne lavest mod øst og i det sydøstlige hjørne. Endvidere lukkes lys ind i det sydvestlige hjørne af bebyggelsen, hvor karreen åbnes op med en gennemgående passage. Dette medfører en ny forbindelse på tværs af området gennem et sikkert og hyggeligt gårdrum som nu er blevet gjort mere attraktivt med et pust af øget luft lysindfald fra syd.

I bebyggelsen arbejder vi med motiv af den klassiske bygningskrop; med en base, som optager overgang fra terræn til facader og som er detaljeret herefter hvor øjet fanger detaljen. Ovenpå basen laver vi bygningskrop som er fyldt med variation og facadeæstetisk, der danne overgang fra base til ”tag”.

Bebyggelsen opføres i 2-6 etager, i samspil med forskydninger af facadelinjen, der giver variation og godt arkitektonisk spil og samspil med de grønne lommer omkring. Målet med forskydningerne og dermed nedskaleringen af volumenerne er at skabe boliger i afstemte størrelser med grønne haver. Der er således gjort et arbejde for, at projektet skal bidrage karakterfuldt i identitetsskabelsen af fortætningen af området, samtidig med at adgangen til friarealerne forstærkes så byen inviteres indenfor i det frodige centrale opholdsrum.

 

Kontorbygningen vil konstruktivt udført i bl.a. CLT og facaden vil i sit hele bestå af en forholdsvis åben konstruktion med glaspartier og søjler for at give tydelig interaktion mellem inde og ude og vise livet i bygningen både dag og aften. På hjørnet mod nordvest, placeres hovedindgangen til kontorbebyggelsen og der er derfor arbejdet med en kolonnade løsning i 2 etager for at effektuere og synliggøre dette hjørne.

På 1. sal og opefter er facaden bestående af en mindre vandret udkravning udført i fiberbeton, som derfor er uafhængig af konstruktionen indenfor. Udspændt lodret mellem fiberbetonelementerne er placeret træpaneler skråtstillet med facaden. De skråtstillede partier har funktion af passiv solafskærmning og er på hver facade vinklet efter solens retning, så man undgår direkte sollys i størst muligt omfang.

Boligfacaderne vil udføres i murværk af god kvalitet, med en variation og en stoflighed, der giver facaderne liv. Bebyggelsen har flere forskydninger i facadelinjen, der er med til at bryde den monotone facadearkitektur og tilfører individualitet til hver enkelt bolig.

Facaderne fremstår i en lys gulgrå nuance af genbrugstegl med en base i stueetagen, som i detaljer adskiller sig fra de øvre etager. Materialefarver inspireret af de omkringliggende bygningers lyse nuancer på Nordvad, som dermed bidrager til en bymæssig relation.Flere steder på facaden bruges træ i sammenhæng med vinduespartier, for at give facaden stoflighed, variation og karakter. Vinduespartier forbindes vandret for at skabe udtryk af større vandrette partier, der på den måde forskydes i udtryk fra etage til etage.

Læs mere Læs mindre

Funktion
Boliger og Kontor

Beliggenhed
Fremtidsvej 1
Buddinge

Bygherre
Casa

År
2021-

Areal
6000 m2

Situationsplan