Domicil til Accura

Vision

Ambitionen er at skabe en moderne og innovativ erhvervsbygning på byggefelt 3.04 på Trælastholmen, der ligger fantastisk mellem blå kanaler, metro og bydelspladser.

Vi vil i vores projekt, skabe et byggeri, som bidrager til stemningen ved metroens nedslag på Trælastholmen: ”Orientkaj” metrostation, – og som går i dialog med bydelspladsen ”Trælastkaj” mod øst, hvor man inviteres til ophold på siddetrapper i grønne byrum. Vi vil samtidig skabe et sted hvor husets brugere kan komme ud og sidde ved kanten til kanalerne mod vest og syd. På den måde vil huset åbne sig til alle verdenshjørner med facader der danner rolige nicher med udeophold og andre steder kommunikerer aktive og udadvendte zoner omkring stueetagen. Vi ser det som et bærende element at huset finder sin egen plads og identitet på Trælastholmen, med facader og kantzoner, som bidrager til byens liv og sikrer oplevelser og variation.

Arkitektur og materialitet

Husets program er konfigureret så de store samlende funktioner er arrangeret i stueetagen, med de mest aktive langs facaderne mod de indbydende kantzoner, kanalerne, metropladsen og Trælastkajen.På de øvrige etager placeres kontorer med stor rumhøjde og transparens gennem store karnapper, der giver arbejdspladserne gode dagslysforhold og samtidig illustrerer husets indre dynamik for omgivelserne.Som et helt særligt motiv placeres et uderum i husets sydvestlige hjørne af stueetagen. Området i bygningen er fortrinsvist en kobling mellem mødecenter og kantine. Hjørnet opføres som uderum i 2 etager, hvor husets brugere kan trække ud i solen og nyde kanalernes blå rum.Bebyggelsen opføres i lyse nuancer af natursten eller et lignende lyst facademateriale med mat overflade, i kombination med gyldenbrune træpartier og mørke, kobberlignende vinduesrammer. Materialevalget er inspireret af de klassiske modernistiske erhvervshuse, der blev opført i København for snart 100 år siden. Gennem afsættet i modernismen vil vi give Trælastholmen og byen, et hus med stor skulpturel værdi og som i sin facadearkitektur har en blød og rytmisk opdeling med vinduer og karnapper, tilpasset husets program.

Facaderne udsmykkes med karnapper, i samme materiale som facaderne, med glaspartier i smalle brune rammer. Karnapperne vil fremstå som ”åbnede slidser” i facaden og opnår dermed et udtryk, hvor karnappen bliver en ”foldning” i facaden i stedet for et påsat element.  Karnapperne fungerer som solafskærmning i det de orienteres, retningsmæssigt, væk fra solens retning hvorved lysindfaldet giver et blødt himmellys og kun i meget få timer på dagen, direkte solpåvirkning. Karnappernes dimensioner følger de forskellige etagehøjder og findes i 2 forskellige bredder. Disse små variationer skaber en fin rytme uden monotoni langs facadernes udstrækning. Stueetagen har et langt højere niveau af transparens. Stueetagen har ingen karnapper, men i stedet arbejdes her med byrumsskabende nicher og skiftevis meget smalle og brede vinduespartier, hvor bygningens aktive indre går i dialog med kantzonerne og omgivelserne omkring huset.

Funktion
Kontor

Beliggenhed
Trælastholmen
Nordhavn, København Ø

Bygherre
Accura Advokatpartnerselskab

År
2019-

Areal
10.000 m2