Boliger, Carlsberg Byen

Over de næste 10-15 år vil Carlsberg Byen bygge i alt 567.000 etagemeter på den gamle bryggerigrund i hjertet af København. Området bliver et bykvarter med nutidig arkitektur, der vil indgå i et samspil med de smukke og historiske Carlsberg-bygninger, som er tegnet af nogle af sin samtids bedste, danske arkitekter.

Vores boligbebyggelse indgår som en del af et prospekt for Carlsberg Byen og er et byggeri med en markant udformning. Bygningen er designet med forskudte karnapper, der forskubber sig ud af facaden, bliver til altaner og nærmest synes som krokodillehud med skarpe takker. Facaden virker kompliceret, men er et rationelt system af enkelte elementer, der er forskudt på hver anden etage og derved giver mulighed for at lave delvist indeliggende altaner. Denne udformning tager inspiration i facadeudtrykket i nabobygningen De Hængende Haver, som er tegnet af Svenn Eske Kristensen i 1967.

I bygningens stueetage vil der være publikumsorienterede funktioner med cafeer og butikker, der bidrager til det urbane og sociale miljø i området.

Funktion
Boliger og detail

Beliggenhed
Carlsberg Byen - byggeafsnit 9.1
København V

Bygherre
Carlsberg Byen Ejendomme P/S

År
2015 -

Areal
16.000 m²

Situationsplan