Kajkanten

I modsætning til Kalvebod Brygge ligger Havnestaden på den østlige side af havneløbet, hvor solen bader området fra middag til aften. Disse eftertragtede arealer, der førhen var udlagt til fabrikker og industri, danner nu ramme om Havnestaden.

Kajkanten finder sin plads blandt eksisterende og nye huse karakteriseret af forskelligartede arkitektoniske udtryk. Dog spores et overordnet samspil i deres udprægede funktionelle kompositioner, der trækker tråde tilbage til områdets industrielle arv.

Kajkanten danner en visuel forbindelse med Havneholmen på den modsatte side af vandet og forankrer sig arkitektonisk, gennem funktionelle løsninger og overflader, der refererer til den nordiske arkitekturtradition med raffinerede detaljer og rene linjer. Frem for at lukke sig om et gårdrum, består bygningen af en enkelt fritstående bygningskrop, der forholder sig ekstrovert til de omgivende grønne havnepladser og levende promenader.

Arkitektonisk opstår der en spændende kontrast mellem den hvidpudsede facades enkle og stringente linjer og de organiske former, der præger den tilbagetrukne penthouse-etage og altanerne, der er klædt i tombak. Nordfacadens tombakkarnapper er ligeledes med til at give den store facade liv og dynamik. Altanerne er et af bygningens bærende æstetiske elementer. De differentierer en anelse i dimensionerne, hvorved der opnås en forskellighed i udtrykket. Et særligt karakteristisk element er hjørne-altanerne, der folder sig om bygningens hjørner og binder facaderne sammen.

Inspirationen til brugen af det kobberlignende materiale, tombak, er de mange Københavnske metaltage og byens tårne.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Islands Brygge 36
København S

Bygherre
JM Danmark A/S

År
2009 - 2012

Areal
6.000 m²