Christian Langes Plads

Christian Langes Plads udgør Enghave Brygges bydelsplads og er en del af et sammenhængende promenadeforløb langs havnepromenaden, og er dermed med til at forbinde området fra syd til nord. Hele bydelspladsen har en maritim karakter med god kontakt til vandet der omgiver pladsen.

Træbryggen orienterer sig mod lystbådehavnen og indbyder til ophold og rekreation. Her er det muligt at slå sig ned på trappeanlægget eller skabe aktivitet på trædækket. For at bryde den store træflade etableres der felter med plantebede med vind- og salttolerante plantearter i trædækket, dette medfører muligheden for at definere mindre opholdszoner.

I den østlige del af projektområdet ligger ”Druknehuset” der i dag fungerer som café idag. Et kulturhistorisk lille hus som tidligere lå i den nordøstlige spids af Enghave Brygge. Foran Druknehuset er der lavet siddepladser til ceféens kunder, og der er generelt faciliterer gode opholdspladser med udsigt til havnen og mulighed for sol hele dagen for både is-gæster såvel som andre brugere.

Funktion
Byrum

Beliggenhed
Enghave Brygge
København SV

Bygherre
NPV A/S

År
2021

Areal
2000 m²