E-conomic

E-conomic laver regnskabsprogrammer, og vi har hjulpet med at få kontoret på plads: Workplacedesign, optimering af fysiske rammer i forhold til arbejdsfunktion og arbejdsmiljø, lejerrådgivning, projekt- og procesledelse, kravspecifikationer og implementering, strategisk planlægning, dataindsamling, belægningsanalyser og observationer, aktivitetsregistrering, observation af arbejdsmiljø, spørgeskemaundersøgelser, interviews og medarbejderinddragelse, designlinjer, indretningsprojekt, møbelprojekt og indkorporering af virksomhedsidentitet, tegningsmateriale, test-fit/kapacitetsvurdering, opmåling og visualiseringer.

Funktion
Kontor

Beliggenhed
Langebrogade 1
1411 København K

Bygherre
E-conomic

År
2015

Areal
5300 m2