Ydelser

Gennem holistisk rådgivning, analyser og designløsninger rådgiver Danielsen Spaceplanning virksomheder i at skabe fysiske rammer, der understøtter arbejdsgange, identitet, værdier og virksomhedskultur.
Vi bringer virksomhedernes mest værdifulde aktiv, medarbejderne, i centrum gennem skræddersyede og fremtidssikrede arbejdsmiljøer og strategisk vejledning.

Rådgivning

Danielsen Spaceplanning rådgiver kompetent i enhver forandrings- og udviklingsproces. Vi bistår med afklaring af forudsætninger, vi analyserer behovene og styrer processen – fra ide til implementering. I processen yder vi udvikling af arbejdsmiljøer, plandisponering, brugerrådgivning, lejerrepræsentation og projektledelse fra første møde til færdig indflytning.
Vi udfører projekt- og procesledelse i forbindelse med fysiske eller organisatoriske omlægninger, hvilket sikrer en smidig proces, hvor resultater opnås hurtigt og effektivt, og hvor brugeren løbende kan bestemme involveringsgraden.

Danielsen Spaceplanning har i fællesskab med søsterselskaberne Danielsen Architecture og Danielsen Urban Landscape, dannet AOE – Academy Of Excellence. Alle medarbejdere videreuddannes gennem et bredt udvalg af interne og eksterne kurser i AOE.

Arbejdspladsudvikling
Workplace-design, optimering af fysiske rammer i forhold til arbejdsfunktion og arbejdsmiljø.

Bygherre- og lejerrådgivning
Projekt- og procesledelse, kravspecifikationer og implementering, strategisk planlægning, markedundersøgelser og -analyser, budget- og kontraktforhandlinger.

Ejendomsanalyse
Udvikling og konvertering til ny anvendelse, nytænkning af funktion, øget ejendomsværdi, optimering af ejendomsportefølje og fremtidssikring.

Analyse & Behovsafklaring

Enhver forandringsproces bygger på forståelse og forventningsafstemning. For at identificere og målrette virksomhedens specifikke ønsker og behov, har vi udviklet et strategisk analyseapparat, der sikrer en strømlinet proces.

Forståelse af organisationen er grundlag for udviklingen af de fysiske rammer. For at udføre analyserne, indsamles data via belægningsobservationer, skræddersyede workshops, interviews og digitale spørgeskemaundersøgelser. Tilsammen danner denne empiri grundlag for vores programmering, funktions- og arealfordeling, work flow-optimering samt endelig indretning af de fysiske rammer.

Arbejdspladsanalyse
Dataindsamling, belægningsanalyser og observationer, aktivitetsregistrering, observation af arbejdsmiljø, spørgeskemaundersøgelser, interviews og medarbejderinddragelse.

Behovsanalyse og procesledelse
Behovsafklaring, brugerinvolvering, organisationsrådgivning, programmering og dataindsamling.

Arkitektonisk Due Diligence
Udvikling og optimering af fysiske rammer, analyse og registrering af ejendomsfysik, målgruppesegmentering og myndighedsafklaring.

Design & Produktion

Spaceplannere, konceptudviklere, indretningsarkitekter, industriellede designere og antropologer udvikler og håndterer den strategi, der er lagt i samarbejde med virksomheden og dennes vision. Med udgangspunkt i plandisponeringen og de kortlagte bevægelsesmønstre udarbejder vi designlinje og mood board for videre indretningsprojekt og inventarplan.

Designrådgivning
Designlinjer, indretningsprojekt, møbelprojekt og indkorporering af virksomhedsidentitet.

Konceptudvikling
Facilitering af forandringsprocesser, nytænkning og optimering af sociale og fysiske rammer, udvikling af virksomhedsbrand, behovsafklaring og brugerinvolvering.

Produktion
Tegningsmateriale, test-fit/kapacitetsvurdering, opmåling, visualiseringer, beskrivelser, tekniske kravsspecifikationer og myndighedsansøgninger.