Enebærbo

(Projektet er lavet i samarbejde med Vilhelm Lauritz Arkitekter)

I Enebærbo er der plads til fælleskab, leg og fordybelse i skønne omgivelser. Gårdrummet består i hovedtræk af frodige og grønne bede, bakker og hække der er med til at dele gårdrummet op i dets mange funktioner – alt fra private terrasser og grønne fællesarealer, til affaldshåndtering, gode adgangsveje til og fra boligerne, og parkeringsmuligheder for både cykler og biler. 

Fra alle stuelejligheder er der direkte adgang til private terrasser med en visuel forbindelse og adgang til resten af gårdrummet. I det bred fællesareal skabes der intime rum ved at opdele arealet med frodige eng-beplantede bakker og bede med naturlige træer, buske og stauder. Det er også disse kanter at der opfordres til at gå på opdagelse, bevægelse og leg. 

Tæt på port åbningerne og opgangsdøre, placeres affaldsskure samt cykler- og bilparkering, for at gøre det nemt at komme til og fra karréen. Visuelt integreres disse funktioner ind i gårdens ellers frodige og grønne udseende. 

Udadtil lægger karréen sig op til et smukt grønt strøg. Her vil stuelejlighederne have mulighed for at agere med gadelivet  fra deres egne hævede terrasser eller små haver, som afspejler gårdrummets frodighed på ligefod.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Rødovre

Bygherre
V8 Constructions

År
2020 -

Areal
6.0000 m²

Kantzone Principper

X