Fionia

Fionia er et lejlighedskompleks på Islands Brygge i København, der ligesom Kajkanten indskriver sig i udviklingen af bylivet omkring Havnestaden. Byggeriet tager sit udgangspunkt i at skabe nye oplevelsesmæssige muligheder i området, hvor byen, vandet og fælleden mødes. Boligkomplekset er skabt med en markant identitet, der er med til at afstikke den arkitektoniske ramme for områdets fremtidige udvikling. Samtidig var det vigtigt, at der blev skabt en bygning, der i sin arkitektur hænger sammen med området. Derfor er huset opført med mansardtag og grå tegl.

Lejlighedernes plantegninger henter sine kvaliteter fra den klassiske københavnerlejlighed. Fionia er en nytænkning af denne planlægning, idet bygningerne indrettes med faste toiletkerner, teknik- og trapperum, for at optimere fleksibiliteten. Badeværelset fungerer som kernen i lejligheden, hvoromkring de øvrige rum kan placeres i et mere eller mindre åbent rumforløb. Vægge sættes ideelt set op af de enkelte beboere efter de individuelle behov. Basislejligheden kan derved tilpasses forskellige målgrupper med forskellige behov.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Islands Brygge
København S

Bygherre
JM Danmark A/S

År
2004

Areal
17.500 m²

Situationsplan