Green Hills: Et grønt vartegn

Landskabet mod syd er åbent og disponeret til en skovparkering. Den defineres af store smukke fuldkronede træer af lokal herkomst. Træerne sikrer variation i årstiderne, afbøder støjpåvirkningen fra den nærliggende infrastruktur samtidig med at de naturligt markerer mødet mellem det horisontale og det vertikale landskab.

Landskabet der ligger centralt placeret i bebyggelsen, ligger naturligt skærmet af de nye boliger. Visuelt har den i kraft af den åbne karréstruktur en tydelig sammenhæng med de store sammenhængende naturområder nord for arealet. Beplantningen inspireres også af området mod nord. Fuldkronede træer af eg og bøg, suppleres af mindre træer som røn og birk. Svungne stiforløb udvider sig strategiske steder til mindre pladsdannelser. Ved pladsdannelserne er der indrettet forskellige funktioner som legearealer, fællesophold og stilleområder.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Solrød strand Solrød

Bygherre
Balder Danmark ApS og Bovieran Aps

År
2019-2023

Areal
30.000 m²

X