Kernen

Kirkebjerg Søpark er et blandet boligområde med åbne karrébebyggelser og rækkehuse. Karréerne centreres omkring hver sit gårdrum, der udformes, så de opnår individuel karakter og identitet.

Aktivitetshuset Kernen agerer kulturelt og socialt samlingspunkt for området, og knytter sig til P-huset på byggefelt F, – det ene af områdets to parkeringshuse.

P-huset opføres som råhus i beton, med tunge facader af betonvægge og -rammer. Facaderne beklædes med metallameller der begrønnes med klatreplanter.

Aktivitetshuset opføres i sydlig forlængelse af p-huset. Huset rummer er række funktioner der danner ramme for et stærkt fællesskab i området, heriblandt teater, café og byttecentral.
Der indrettes desuden til et co-working område, hvor beboere kan leje sig ind på en kontorplads på husets 1. sal.

Husets facader har stor åbenhed og mulighed for interaktion og visuel kontakt mellem ude og inde. De store facadepartier solafskærmes med vandrette lameller indenfor en rammestruktur.
På byggefelt F aktiveres store dele af tagfladen. Her indrettes bland andet med orangeri, nyttehaver, tagterrasse og konditag. Der henvises til landskabsprojekt.

Funktion
Aktivitetshus

Beliggenhed
Kirkebjerg Parkvej
Brøndby

Bygherre
AKF

År
2022

Areal
800