Nordens Søpark

På et af Trekroner Vests sidste byggefelter, Lysalleen, arbejdes der med en struktur og et byrum, der inviterer til ophold og aktivitet. Den nye bebyggelse placeres i landskabet som en vifte, der skaber et væld af varierede grønne rum og hyggelige, fælles gårdrum mellem boligerne. Viftestrukturen får en tredje dimension i grundens fald mod søen, og i forening med boligrækkernes skiftende etagehøjder, skabes der en stor oplevelsesrigdom i rumlige oplevelser og udsigt over Trekroner Sø. På taget af områdets tre nordlige boligrækker placeres en stor fælles tagterrasse for hver række, hvor der er adgang for alle beboere, og hvor der kan opføres væksthuse, plantekummer og møblering til ophold og samvær.

Der er valgt tre forskellige typer mursten i lyse og varme nuancer af grå, der anvendes, så de viser lejlighedernes vertikale afgrænsninger og skaber varierede facadeforløb i boligrækkernes længderetning. De forskellige nuancer af sten vil bryde monotonien, så boligrækkerne fremstår som en lang række individuelle huse, men samtidig er knyttet sammen som helhed. I udvalgte felter beklædes facaderne med træ eller plademateriale i mørke nuancer. Træmaterialet giver facaderne et blødt og mere organisk islæt og refererer til andre bygninger i området med partier i træ.
Boligrækkerne får et facadeudtryk, hvor de enkelte lejligheder aflæses i facaden i vertikale opdelinger, og hvor den menneskelige skala aflæses i etagehøje vinduesfelter og karnapper. Der er lagt vægt på en stemning af nærvær og tryghed gennem åbne facader, og alle lejligheder udstyres med private altaner eller terrasser i stueplan, så man har et privat uderum i forbindelse med boligen. Lejlighederne er udformet med stor iboende fleksibilitet. Det er muligt at flytte vægge og designe sin bolig, så den kan tilpasses alt efter behov.
Som et rumligt element i lejlighederne introduceres karnapper i glas og plademateriale i komplementære nuancer. Sammen med forskelligheden i murstenene tilfører karnapperne de østvendte facader en stor forskellighed, samtidig med at de giver soveværelserne en ekstra niche, hvor man kan sidde og nyde udsigten. Disse glasspor i gavlene medvirker til et åbent udtryk mod omgivelserne og skaber stor visuel forbindelse til Lysalleen, Trekroner Sø og de omkringliggende boliger.

Funktion
Bolig

Beliggenhed
Trekroner

Bygherre
AKF Koncernen

År
2017-

Areal
12.700 m²

Situationsplan