Teglporten

Teglholmens historie er tæt knyttet til teglværket fra 1871, der i mange år forsynede byen med tegl. I 1970’erne begyndte afviklingen af industrivirksomhederne, og Teglholmen i København transformeres i disse år fra industriområde til adresse for ny og attraktiv beboelse.

Inspirationen til Teglporten kommer bl.a. fra Københavns eksisterende karréstruktur fra udvidelsen af byen i slutningen af 1800-tallet. Særligt Christianshavn og Frederiksstaden (bl.a Nyhavn) har været forbilleder for de bymæssige sammenhænge mellem karré og byrum.

Teglporten er bygget op af tre forskellige teglsten med stor forskellighed. En lys, en grå og en rød sten forstærker de vertikale linjer i en horisontal opdeling af huset. Det betyder, at den opfattes som en række af mindre bygninger, der er stillet tæt sammen – ligesom på Christianshavn eller i Nyhavn.

Endvidere er blokkenes individualitet/forskellighed visuelt understreget af, at huset har forskellige højder og halvt indeliggende altaner med glasværn eller to forskellige former for stålværn, der følger murstenenes skift.

Området omkring bygningen er udviklet ud fra et nært forhold til vandet. Teglportens hjørneplacering på Teglholmens sydside med vand på tre sider og udsigt til både Sluseholmen og Amagerfælled, giver Teglholmens ubetinget bedste beliggenhed. En bilfri træbrygge er anlagt for at give uforstyrret adgang til kanalen for alle byens borgere. Promenaden giver, sammen med gårdhaven og kanalerne, det bedst mulige grundlag for ophold og aktivitet.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Alliancevej
København SV

Bygherre
NREP A/S og Agenda Property ApS

År
2014 - 2017

Areal
15.000 m²

Situationsplan

X