Skovlunde Bymidte: Byens grønne bånd

En ny bydel i det gamle Skovlunde bycenter, skal danne rammen om et helt nyt og aktivt byliv, hvor både beboere, handlende og idrætsudøvende skal kunne mødes på tværs af alder, interesser og social baggrund


Bystrædet er det vigtigste byrum, der skal binde bymidten sammen og understøtte områdets liv og trivsel. Der lægges vægt på at bystrædet opleves som et differentieret men dog sammenhængende forløb, der er sammensat af smallere forløb og åbninger der skaber pladsdannelser. Bystrædet binder området sammen, både internt og med byens omkringliggende knudepunkter – stationspladsen i nord og Ballerup Boulevard i syd.

Belægningen på bystrædet skal have sin egen karakter, der understøtter bystrædets status som det sammenbindende element i bymidten. En række ellipseformede plantebede udformes som højbede, så kanten kan anvendes som siddeplint. Beplantningen i højbedene fremstår frodige med en blanding af flerstammede træer, mindre buske og et tæt bunddække, der i artsvalg sikrer en variation hele året rundt.

Funktion
Byrum

Beliggenhed
Skovlunde

Bygherre
Dowo Real Estate Asset Management

År
2017

Areal
45.000 m²