Sluseholmen

Sluseholmen er en ny bydel beliggende i Københavns Sydhavn tæt på Sjællandsbroen og med Amager Fælled på den anden side af havneløbet. Sluseholmen består af otte kunstigt anlagte øer, med ca. 1300 nye, hollandsk-inspirerede kanal- og kajhuse i forskellige størrelser og farver. Den samlede bebyggelse er udlagt i en karréstruktur gennemskåret af gader, broer og kanaler.

Danielsen Architectures bidrag til Sluseholmen omfatter et facadeprojekt. Denne brug af teglsten henter sin inspiration fra den hollandske kanalby, både med hensyn til de nye referencer fra Java og Borneo, men også de klassiske hollandske Amsterdamhuse. Etageejendomme står side om side med mindre townhouse-boliger, som tilsammen udgør en sammenhængende bebyggelse, med karakter af enkelthuse med egen identitet.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Sluseholmen
København SV

Bygherre
JM Danmark A/S

År
2008

Areal
N/A

Situationsplan