Steppen

Byggeriet omfatter opførelse af en boligkarré bestående af 104 boliger, beliggende i Ørestad Syd. Boligstrukturen er udlagt som en smal rektangulær boligkarré. Boligkarréen opføres som lejligheder i henholdsvis 5-6 etager mod Else Alfelts Vej og Richard Mortensens Vej og rækkehuse i 2 etager på langsiderne.

Det er visionen at skabe et boligområde med en spændende og intim gårdhave i kontrast til de mere trafikerede gader. Fælledens rekreative landskab trækkes ind i gårdrummet, som fungerer som et grønt frirum. Samtidig er bebyggelsen i sit udtryk og sin varierede skala et komprimeret, funktionelt boligområde, med en indretning der tilgodeser de forskellige beboeres behov for både by og land. Under boligkarréen og gårdrummet etableres kælder.

Landskabet centreres omkring frodige grønne opholdsrum der rulles ud i midten af gårdrummet. Her lægger legeredskaber og opholdspladser sig mellem det bakkede landskab, som giver dynamik til uderummet, og med sin frodige beplantning ligeledes danner en overgang til rækkehusenes private terrasser.

Beplantningen fremstår som udsparinger i den forskudte flisebelægning, der på dynamisk vis understreger de adgangsgivende ganglinjer på tværs af gårdrummet.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Ørestad Syd, København S

Bygherre
V8 Constructions

År
2022

Areal
4.000 m²

Situationsplan