Teglporten: Et musisk gårdrum

Gårdrummets former og funktioner følger facadearkitekturens rytmer. Rytmen i facaden stammer fra de rum som ligger bag ved vinduerne og dørene – og fra den takt som det giver, at husene rundt om gården alle er forskellige, men alligevel minder om hinanden. Vinduerne, dørene og husene er noderne og helheden og karréen er den symfoni som gårdrummet spiller med i. Hvert hus omkring gården har forskellige mursten i facaden. Og hvert hus styrer retningen på sin egen gårdbelægning der følger husets bredde. Dét system fortsætter ud i beplantningen gennem skurene til renovation forbi cykelparkeringen og hen til de private terrasser. Selv bænkene, plantekasserne i beton og en rende til regnvand, holder rytmen.

Men midt i gården bryder grønne bakker beatet med frie former suppleret af Skovfyr, Oktoberkirsebær og Japansk Røn. Under træerne gror bregner, stedsegrøn Bispehue og prydgræsser – vildt og varieret gennem årstiderne.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Alliancevej
København SV

Bygherre
NREP & Agenda Property

År
2014 - 2016

Areal
15.000 m²

X