Det virker!

De rum vi planlagde og designede til BloxHub, er nu del af en hverdag, som opmuntrer medlemmerne til at dele ideer, tanker og muligheder 


Vores design til BloxHub vokser sammen med medlemmerne og der er travlhed på kryds og tværs af de godt 550 delbare skriveborde i bygningen, som er designet af OMA.

BloxHub er et innovationscenter, som bringer virksomheder, organisationer og forskere sammen for at skabe løsninger for bedre byer. Her, midt i København, udvikler medlemmerne globale løsninger med en nordisk tilgang.