Lavetten: Hvor regnvandet ender

Afledning af regnvand er en forudsætning for funktionelle byrum – og heldigvis kan render og regnvandsreservoirer mere end at holde vandet væk fra kælderen

Over Ørestad-karréens 239 boliger, ”Lavetten” hedder bygningen, hælder et grønt tag seks etager. Planterne på taget refererer til Kalvebod Fælled som ligger lige udenfor og hældningen giver lys og udsigt til boligerne – og samler vand i gården, som snart vil afsløre en praktisk overraskelse:

Gårdrummet er en kæmpe vandhave med regnvandsbede, hvor regnvandet ender når det virkelig styrter ned.

I regnbedene står Havtorn, som får saftspændte orange bær, der lyser op i det sølvfarvede løv, sammen med Engsalvie, Knoldet Mjødurt og Kvæsurt – som alle er stauder, der kan klare store mængder vand om rødderne. De skal holde det våde bed grønt og frodigt.

Hævede gangbroer sikrer, at alle kan komme rundt i gården, selv hvis den skulle blive rigeligt våd. Og det ønsker man næsten, for i perioder med skybrud og høj vandstand vil gårdrummet få en helt ny karakter.

I den laveste del af gården er gangbroerne helt lette og næsten svævende med deres tynde metalriste, som lukker lyset ned til planterne under dem.

Et højere areal – over parkeringskælderen – når man via riste over åbne vandrender som rummer regnen når den falder og leder den gennem hele gården. Vandrejsen ender i et reflekterende regnvandsreservoir, der inviterer fugle og frøer på besøg.

Function
Boliger

Location
Byggefelt 17 - Ørestad Syd
København S

Client
Balder

Year
2019

Gross Floor Area
21.000 m²

Situationsplan

X