Buddinge Sundheds- og Beskæftigelseshus

Landskabet ved Buddinge Sundheds- og Beskæftigelseshus kommer til at flette sig ind imellem bygningerne af det nye Sundheds- og Beskæftigelseshus og nabogrunden som en frodig kile der forbinder villakvarter med Buddinge Station, og vil fungere som et samlende elementet for de forskellige delområder. Landskabets fokuserer på at sikre en harmonisk skalaovergang mellem de kontrastrige omgivelser – Buddingevej mod vest, som er stor og bred, og villakvarteret mod øst, som er lavt og tæt. Yderligere ligger fokus i at skabe et byrum med en robust beplantningsstrategi der relaterer sig til lokale biotoper, samt forholde sig til funktioner, materialer og designet i de åbne stueetager inde i huset. Alt sammen skal medvirke til et mangfoldigt og dynamisk byliv ved Buddinge Byport med stærk identitet og en samlet helhed, som inviterer til en aktiv hverdag, samt samlende om sociale og kulturelle tiltag.

Funktion
Offentlig

Beliggenhed
Fremtidsvej 1
Buddinge

Bygherre
Gladsaxe Kommune

År
2022 -

Areal
7.000 m²

Situationsplan

Planudsnit