Kirkebjerg Søpark: Fokus på fælleskab

Et tidligere industriområde i Brøndby udfolder sig nu til et nyt boligområde med knapt 500 bæredygtige blandede boliger, parkeringshuse og aktivitetshus med fællesskab i fokus. Kirkebjerg Søparks fire åbne karrébebyggelser er udformet så man kan bevæge sig på tværs af alle områdets mange spændende uderum. Hvert gårdrum tager afsæt i fire forskellige landskabstypologier: Fælleden, Bakkerne, Terrasserne og Lunden. Ens for alle fire gårdrum er, at de rummer fælles grønne arealer til aktiv leg og ophold for mindre og større grupper i alle aldre.

Langs Kirkebjerg Parkvej opstår mindre urbane pladsdannelser, som skaber knudepunkter mellem de indre gårdrum og byen. En kommende gang- og cykelforbindelse vil med sin opkobling til bl.a. Glostrup Station knytte byen endnu bedre sammen i fremtiden. 

Aktivitetshuset agerer som kulturelt og socialt samlingspunkt for området. Ud over aktivitetshusets mange indre faciliteter, danner husets tagterrasse ramme for sociale fællesskaber. Tagterrassens kondi-tag byder på plads til træning og aktiv udfoldelse. Kirkebjerg Søpark vil fremstå som en grønt og frodigt område, der inviterer til fælles aktiviteter for hele nabolaget.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Brøndby

Bygherre
AKF Koncernen

År
2019 -

Areal
50.000 m²

Situationsplan

Bird View

Skitse af kantzone

Skitser af taghaven

Skitse af ankomst areal