Byens Hus i Ørestad syd

Byens Hus konkurrence : 2. Plads

Byggefelt 2.0 i Ørestad Syd har en fantastisk placering i overgangen mellem Fælleden og den tætte by, og med det aktive byrum langs Asger Jorns Allé som nærmeste nabo. Dette giver folk mulighed for at bo, arbejde, være barn og tilbringe fritid i en dynamisk hovedstad i rivende udvikling, samtidig med at de er tæt på naturen. Bygningshøjderne varierer fra 1 til 9 etager. Daginstitutionen i 2 etager, Byens Hus i 4 etager og boligerne varierer i højden fra 6-9 etager. Hver facadelinje mod verdenshjørnerne har dermed minimum et etagespring i bygningshøjder for at give facaderne variation.

Vi forestiller os, at bebyggelsen bliver opført i lyse, gule/grå teglnuancer, i kombination med træ; materialer inspireret af det klassiske bymiljø i Københavns brokvarterer, som dermed bidrager til en bymæssig relation, og til den by Ørestad Syd er en del af. Vi vil skabe et byggeri der udstråler den samme tyngde og robusthed som Københavns finere, ældre huse. Det arkitektoniske udtryk skal altså signalere Byens Hus som et moderne, fremtidigt samlingspunkt, med en klassisk materialesammensætning der har den robusthed og elegance, der efterspørges. Både forskydningerne i facaden og skiftet mellem den tunge tegl og glaspartierne, skal drage alle de besøgende fra pladsen, ind i Byens Hus, – de skal give facaderne opholds-nicher, trapper til fordeling og udviske grænsen mellem de rum, som er husets, – og de rum som er pladsens. Kombinationen af varieret højde og opdeling af facaden vil tilpasse det store bygningsvolumen til den menneskelige skala på gadeplan, og giver på den måde indtryk af en homogen og samlet bebyggelse hvor alle er velkommen indenfor, ved siden af og ovenpå. De store multisale gives grønne facader, som både går i dialog med det store, grønne fælled-rum, taghaverne, gårdrummet, Fælledtrappen, – og samtidig giver multisalene et indre der ikke forstyrres af blænding. Boligernes facader er ligesom resten af Byens hus, beklædt med pæne gule/grå facadetegl.

Boligernes altaner mod syd, udføres med lamel-rammer i træ, som giver mulighed for afskærmning for vind og vejr samt begrænsede indkig til naboer. Basen markeres i 1-3 etagers højde og med en markering af niveau -1, stueetagen og 1. sal i andet vinduesrytme og motiv. Basen tænkes detaljeret og differentieret fra de øvrige etager med eksempelvis særlige åbne vinduesstrækninger, recesser i forbindelse med indgangspartier samt lokale tilbagetrækninger. Dette giver en anderledes detaljeringsgrad, der vil kunne opleves af de forbipasserende.Som udgangspunkt etableres karréens tage som grønne og frodige tage, der er med til at opsamle regnvand. De tagflader der ligger højest og derfor ikke beskues, vil blive forsynet med teknik og evt. solceller. Tage ved etagespring, med mulighed for direkte udgang, etableres som private tagterrasser.

Funktion
Boliger, daginstitution og byens hus

Beliggenhed
Asger Jorns plads
Ørestad Syd, Copenhagen S

Bygherre
Kpc, By & Havn

År
2019

Areal
11.500 m2