Green Hills

Green Hills bliver et visuelt fyrtårn for hele Solrød Kommune, både hvad angår livskvalitet med alt hvad det indebærer af fællesarealer, indretning af boliger, trafikale forhold, dagslysforhold, udsigt og frem for alt fællesskab. Byggeriet ønsker at sikre mangfoldighed og diversitet i bydelen med boliger i forskellige størrelser fra 2 til 6 værelser der kan appellere til forskellige aldersgrupper på tværs af generationer, herunder børnefamilier, singler, par og seniorer. Boligbyggeriet får navnet Green Hills, fordi det giver associationer til grønne bakker, der rejser sig fra jorden mod himlen. Det konceptuelle greb tager udgangspunkt i en arkitektonisk typologi der kan beskrives som en åben karréstruktur. Arkitekturens form og materialer er bærende for projektet og dermed for grundens og områdets udvikling nu og i fremtiden. Netop fællesskabet understreges i bygningernes form, der har integreret fælleshuse i de ender hvor tag møder terræn. Fælleshusene er placeret strategisk, så de henvender sig til grundens naboer, med en multifunktionel indretning, der giver plads til cykelparkering, miljøstation, fællesaktiviteter, indendørs legeareal for børn, traditionelle fælleshusaktiviteter samt mulighed for to gæstelejligheder så beboere har en øget grad af fleksibilitet til at have gæster på besøg.

Landskabet skal være robust, det skal opleves som et sted der altid har været der og som naturligt kobler sig til det Solrød vi alle kender. Plantevalg, materialevalg og inventar skal kunne klare tidens gang og på sigt være et sted som er medskabende til den identitet der er Solrød i dag og i fremtiden. Landskabet mod syd er åbent og præget af støjen fra henholdsvis motorvejen og den firsporede Cordozavej. Løsningen er en skovparkering, der defineres af store smukke fuldkronede træer af lokal herkomst. Landskabet der ligger centralt placeret i bebyggelsen, ligger naturligt skærmet af den nye bebyggelse.  Beplantningen inspireres også af området mod nord. Svungne stiforløb udvider sig strategiske steder til mindre pladsdannelser. Ved pladsdannelserne er der mulighed for at indrette forskellige funktioner som legearealer, fællesophold og stilleområder. Byggeriet vil blive certificeret til guld hvilket betyder at projektet generelt scorer højt på samtlige DGNB-kriterier, dog er der lagt fokus på en række områder som har fået særlig vægtning og som er tænkt ind i arkitekturen; social bæredygtighed, klimasikring og fleksibilitet i indretning har været grundlæggende kvaliteter i projektet helt fra designfase og konceptudvikling.

Funktion
Housing

Beliggenhed
Solrød strand
Solrød

Bygherre
Balder Danmark ApS og Bovieran Aps

År
2019-2023

Areal
30.000 m2

X