Sanofi

Sanofi Danmark er en del af den globale virksomheds nordiske division. Da kontoret skulle flytte til den gamle chokoladefabrik på Vibenshus Runddel på Østerbro var det derfor et mål at sikre optimale faciliteter, der både understøttede et godt arbejdsmiljø på stedet samt gode muligheder for telekonferencer med de nordiske samarbejdspartnere. Samtidig var det vigtigt at skabe en visuel identitet, der tog udgangspunkt i det globale brand, men samtidig var distinkt nordisk i sit udtryk.

I tæt samarbejde med brugerne har vi udviklet et dynamisk arbejdspladskoncept med fleksible arbejdspladser, stilleområder og fly-in pladser. Fleksibiliteten har skabt plads til flere rum til telekonferencer samt et stort fællesareal til arbejde og afslapning, hvor vi har designet de specialfremstillede elementer. Med henvisning til stedets historie og den nordiske tilknytning er der anvendt karakterfulde, rå materialer og dybe farvetoner til vægge og tekstiler.

“Valget af Danielsen Spaceplanning i forbindelse med indretning af Sanofi Danmarks nye kontor i Vibenshuset på Østerbro, har vist sig at være det helt rigtige. Lige fra opstartsperioden har vi haft en god dialog omkring den overordnede vision vi havde for vores nye kontor, samt hvilke krav og kriterier vi havde. Vi har hele tiden følt at der var lydhørhed overfor vores ønsker samtidig med at vi har fået kompetent pushback når der var behov for det fra et arkitektonisk synspunkt. Selvom der altid er knaster i større flytteprojekter, er jeg af den opfattelse at Danielsen Spaceplanning hele tiden har haft styr på projektet og har udført opgaven hurtigt og effektivt. Jeg giver gerne Danielsen Spaceplanning mine varmeste anbefalinger. – Rasmus Schädler Villemoes, Direktør Sanofi A/S”

Funktion
Office

Beliggenhed
Copenhagen

Bygherre
Sanofi

År
2018

Areal
1000-1200m²