State Street Bank

Projektet tog udgangspunkt i en ombygning og renovering af en historisk industriejendom på Islands Brygge i København. Dermed har Danielsen Spaceplanning forestået lejerådgivning og den fulde projektledelse og bistået i kommunikation af kontraktforhandling med eksisterende udlejer og projektering af ombygningen. Vi har varetaget den globale kommunikation og processtyring med både globale og lokale interessenter. Vi har forestået projektledelse mellem udenlandske og danske ingeniører og udførende entreprise, og vi har haft ansvar for den overordnede projektledelse, styring af underrådgivere og entreprenører samt byggepladskontrol.

Ønsket fra kunden, State Street Bank, var at etablere deres første nordiske hub-kontor, der fungerer som arbejdsplads for fastansatte såvel som et landing hub-kontor for gruppens udenlandske medarbejdere. Danielsen Spaceplanning har bistået som rådgivere i processen med at grundlægge en ny hub. Designplanen centrerer sig om at bibeholde bygningens originale industrielle islæt, men samtidig etablere moderne og eksklusive kontorrammer. Der er taget udgangspunkt i kundens globale designmanuskript, men et nordisk designudtryk og værdiudtryk er integreret, da det var vigtigt for kunden at udtrykke den nære forbindelse til det skandinaviske marked.

Funktion
Kontor

Beliggenhed
København

Bygherre
International & lokal

År
2016

Areal
1.000 m²