Strandby Høje: Landskabet Langs Skinnerne

I hjertet af Hundige, ved siden af Hundige Station, vil Strandby Høje i sin vinklende struktur komme til at huse knap 300 boliger med erhverv og beboerrum i tilknytning til den kommende centralt placerede offentlige plads. Bæredygtighed har været i fokus på projektet, hvilket bl.a. afspejles i en DGBN-Guld præ-certificering. Projektet ligger midt i et komplekst terræn der strækker sig over et terrænspring på 4 meter og forudsætter smidige terrænløsninger.

De østvendte vinkler i begge bebyggelser udfyldes af åbne grønne gårdrum der skaber overgangen ud til banestien og udligner terrænspringet. Snoede ramper, trapper og grusstier giver adgang på tværs af niveauspring og gennem bebyggelsen. På toppen af den frodigt beplantede skråning knytter hævede østvendte terrasser sig til bygningens stueetage.

Legearealer ligger Indhyllet i det lægivende beplantning og bugtende terræn, som henvender sig til et bredt aldersspænd. Integrerede bænke på terrænmure lægger op til ophold eller et lille hvil for forbipasserende og beboere. Ved gavlene mod busterminalen skabes offentlige centrale pladsdannelser med direkte indgang til kælderens serviceerhverv og beboerlokaler.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Hundige stationsvej
Greve

Bygherre
Balder

År
2020 -

Areal
20.000 m²