ATP Campus

Vision og arkitektur

Den arkitektoniske vision for projektet er, at skabe en bebyggelse med diversitet og et design, som forholder sig til den helt særlige eksisterende kontekst, den er placeret i.

En menneskelig skala, egne udearealer, plads og sikkerhed – kombineret med en beliggenhed med nem adgang til bygningens centrale hovedfærdselsårer – kendetegner denne bebyggelse.

Bebyggelsens nye pavilloner placeres i gårdhaverne og opføres i 1-2 etager.  Pavillonernes samspil med facadearkitekturens rytme giver variation og godt arkitektonisk samspil med de grønne gårdrum omkring.

Der er således gjort et arbejde for, at projektet skal bidrage karakterfuldt til identiteten af de forskellige gårdrum, samtidig med at adgangen til friarealerne forstærkes, så alle medarbejdere inviteres indenfor i de nye centrale og innovative pavilloner.

Ambitionen er at skabe én samlet bebyggelse bestående af eksisterende og nyt, der indeholderen moderne og innovativ erhvervsbygning, hvor vi sætter medarbejderne centrum. Vi vil i vores projekt skabe et byggeri, som bidrager til stemningen i det omkringliggende grønne landskab, og som går i dialog med skoven ved siden af. Vi vil samtidig skabe et sted, hvor husets brugere kan komme ud og opleve gårdhaverne. På den måde vil huset åbne sig til alle verdenshjørner med facader, der danner rolige nicher til udeophold. Vi ser det som et bærende element, at pavillonerne finder sin egen plads og identitet i samspil med det eksisterende byggeri med funktioner, indretning og facader, som bidrager til husets liv og sikrer oplevelser og variation.

Vision og arkitektur

Den arkitektoniske vision for projektet er, at skabe en bebyggelse med diversitet og et design, som forholder sig til den helt særlige eksisterende kontekst, den er placeret i.

En menneskelig skala, egne udearealer, plads og sikkerhed – kombineret med en beliggenhed med nem adgang til bygningens centrale hovedfærdselsårer – kendetegner denne bebyggelse.

Bebyggelsens nye pavilloner placeres i gårdhaverne og opføres i 1-2 etager.  Pavillonernes samspil med facadearkitekturens rytme giver variation og godt arkitektonisk samspil med de grønne gårdrum omkring.

Der er således gjort et arbejde for, at projektet skal bidrage karakterfuldt til identiteten af de forskellige gårdrum, samtidig med at adgangen til friarealerne forstærkes, så alle medarbejdere inviteres indenfor i de nye centrale og innovative pavilloner.

Ambitionen er at skabe én samlet bebyggelse bestående af eksisterende og nyt, der indeholderen moderne og innovativ erhvervsbygning, hvor vi sætter medarbejderne centrum. Vi vil i vores projekt skabe et byggeri, som bidrager til stemningen i det omkringliggende grønne landskab, og som går i dialog med skoven ved siden af. Vi vil samtidig skabe et sted, hvor husets brugere kan komme ud og opleve gårdhaverne. På den måde vil huset åbne sig til alle verdenshjørner med facader, der danner rolige nicher til udeophold. Vi ser det som et bærende element, at pavillonerne finder sin egen plads og identitet i samspil med det eksisterende byggeri med funktioner, indretning og facader, som bidrager til husets liv og sikrer oplevelser og variation.

De nye pavilloner udføres som individuelle punkthuse, der tilsluttes og sammenbygges med det eksisterende byggeri via de eksisterende forbindelsesgange, og hvor vi arbejder med at få dagslys ind i gårdrummene ved at holde pavillonerne placeret længst mod nordøst, så de skygger mindst muligt for eksisterende arbejdspladser.

Facaderne på pavillonerne er inspireret af de eksisterende forbindelsesganges lette udtryk i samspil med tyngden på den røde teglfacade. Pavillonerne har dermed fået et let og elegant transparent udtryk i basen, hvor der er stort behov for åbenhed og lysindtag ud mod de grønne gårdrum. Vi ser det som en stor kvalitet, at man ved ankomst til de individuelle pavilloner bliver mødt af de grønne, karakterfyldte gårdrum og et lyst og luftigt rum med god loftshøjde de steder, hvor det er muligt at lave dem dobbelthøje.

De store glaspartier åbner op ud mod gårdrummene, hvor man kan gå en tur, tage et møde og følge med i funktionerne og det liv, der udspiller sig indenfor.

Pavillonerne er alle konstruktivt opbygget af limtræ og CLT-elementer, som vil have en synlig påvirkning på den indre og ydre facadearkitektur, der spiller flot sammen med den lette base og tungere 1. sal. Limtræssøjlerne i facaderne er skråtstillet for at optage bygningens konstruktive vrid samtidigt med at klare vægten af de indskudte dæk på 1. sal og pavillonernes tag.

Hver pavillon har fået sit eget facademateriale, der er inspireret af det eksisterende gårdrum. Dermed er facadeprincipperne overordnet det samme for hver pavillon, men udskiftet i materialiteten på facaden på 1. sal.

Rosenhaven: Inspireret af den flotte røde teglbelægning er facaderne på 1. sal opbygget af trækassetter med en rødlig riflet fiberbeton plade som facadebeklædning, der har stor stoflighed og karakter, der kan spille sammen med de eksisterende røde teglstensfacader. De lodrette buede rifler i fiberbetonen, vil give bygningens facade slankhed og rytme til facaden, der giver flot sammenspil med eksisterende facadearkitektur.

Cederhaven vil blive beklædt med grøn beplantning, der i samspil med de indvendige limtræsøjler, vil få den øvre facade til at fremstå som en bygning bestående af levende træer, hvilket er med til at understrege den ”svævende” overdel som en trækrone. De grønne facader vil virke naturligt kølende, samtidig med at de integreres i LAR-projekt.

Facaderne i Stenhavens pavillon bliver beklædt med fiberbeton facadeelementer med istøbte naturstensskærver fra Danmark. Facaderne vil mime den stenkarakter, gårdrummet har i dag, og bliver forstærket i samspil med de nye landskaber.

Egehaven vil drage paralleller til det eksisterende egetræ i gårdrummet og vil blive beklædt med egetræ i henholdsvis vandrette og lodrette lamelstrukturer. Det gamle egetræ, vil blive brugt til fine siddemøbler og skulpturer i det nye gårdrum, så træets ånd og upcycling materialitet forbliver.

Sydbøghaven vil som det eneste tiltag blive løst med en nedsunket pavillon. Sydbøghaven er smallere end de andre gårdrum og er udfordrende lysmæssigt både i forhold til pavillonen og til de eksisterende arbejdspladser, som ligger ud til gårdrummet. Der ligger et kæmpe potentiale og et uudnyttet rum i den underliggende kælder, som tidligere har fungeret som værksted men nu fungerer mere som opbevaring m.m. Særligt i forhold til bæredygtighed ser vi en stor kvalitet i at genbruge dette eksisterende rum og på denne måde samtidig forbedre lysforholdene. Arealet i kælderen bliver transformeret til et rum bestående af mødelokaler, flekszoner, bibliotek, cykelopbevaring mm.  Det vil blive dagslysmæssigt oplyst af en central lysgård, som bliver udskåret i det eksisterende dæk. Eksisterende ovenlys i forbindelsesgangen, vil blive bevaret og forsyne det nedre rum med lys. Endvidere vil porten ud til parkeringspladsen blive erstattet af glaspartier, der også vil trække lys ind i rummene.

Sydbøghavens pavillon bliver altså en transformation af en eksisterende funktion, som upcycles til en ny funktion, hvor -tidligere konstruktioner og dæk genbruges.

 

Læs mere Læs mindre

Funktion
Kontorbyggeri

Beliggenhed
Kongens Vænge
Hillerød

Bygherre
ATP

År
2022

Areal
4.600